Available courses

Edukacija pokriva temelje potrebne za razumijevanje pojma poduzeća i njegovih pravnih oblika

uključujući osnovne računovodstvene i financijske pojmove, potrebnu računovodstvenu i financijsku

dokumentaciju te financijsko upravljanje i kontroliranje. Prvi i najvažniji korak je upoznati se s

osnovnim računovodstvenim i financijskim pojmovima i načinima izvještavanja. Polaznici će nakon

završene edukacije primijeniti znanje korištenjem inovativnih alata i rješenja za obradu i predaju

knjigovodstvene dokumentacije i financijskih izvještaja čime će doprinijeti operativnom razvoju

poslovanja svojih organizacija.